Safetify

Prevenire și stingere incendii – SU

Serviciile de prevenire și stingere incendii (PSI) cuprind instruirea salariaților, efectuarea inspecțiilor interne, elaborarea documentației în vederea protejării salariaților și bunurilor de efectele negative datorate producerii incendiilor.

Ce cuprinde documentația PSI?

Documentatia pentru S.U. se intocmeste la inceputul colaborarii si se actualizeaza periodic, aceasta cuprinde:

 • Decizii numire cadru tehnic cu atributii P.S.I. (document obligatoriu I.G.S.U.);
 • Decizie pentru lucrari cu foc deschis pentru intreaga societate (document obligatoriu I.G.S.U.);
 • Decizie pentru loc de fumat (document obligatoriu I.G.S.U.);
 • Instructiuni specifice P.S.I. pentru fiecare loc de munca cu risc de incendiu;
 • Instructiuni de folosire a stingatoarelor si hidrantilor;
 • Planul tematic anual de instruire P.S.I.;
 • Plan de evacuare la nivelul societatii;
 • Organizarea evacuarii lucratorilor si bunurilor la nivelul societatii;
 • Marcaje specifice P.S.I.;
 • Aplicarea marcajelor specifice P.S.I., conform standardelor in vigoare;
 • Masuri de prim ajutor in functie de riscurile societatii;
 • Documentatie Protectie Civila (document obligatoriu I.G.S.U.).

Safetify

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare component a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/ posturi de lucru, evaluare ce va fi revizuita, in urmatoarele situatii:

+ ori de cate ori intervin schimbari sau modificari in ceea ce priveste tehnologia, echipamentele de munca, substantele ori preparatele chimice utilizate si amenajarea locurilor de munca/ posturilor de munca;

+ dupa producerea unui eveniment;

+ la constatarea omiterii unor riscuri sau la aparitia unor riscuri noi;

+ la utilizarea postului de lucru de catre un lucrator apartinand grupurilor sensibile la riscuri specifice;

+ la executarea unor lucrari speciale.

Asistenta periodica S.U. cuprinde:

 • Efectuarea instructajului general, la locul de munca si periodic P.S.I.
 • Instruirea noilor angajati din punct de vedere P.S.I.
 • Intocmirea fiselor individuale de instructaj P.S.I.
 • Verificarea prin teste a cunostintelor dobandite de P.S.I.
 • Verificarea modului de respectare a prevederilor legale P.S.I.
 • Intocmirea instructiunilor pentru noi angajati sau la schimbarea locului de munca.
 • Asistenta P.S.I. privind siguranta lucrarilor sau serviciilor efectuate in incinte apartinand altor companii;
 • Intocmirea planului de evacuare/actiune in caz de incendiu/forta majora daca se schimba specificul activitatii;
 • Asistenta pe timpul controlului organelor abilitate pe linie de P.S.I. Servicii de Coordonare SSM care va asigura sa va conformati in totalitate cu HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sanatate pe şantierele temporare şi mobile care stipulează ca obligativitate, desemnarea de catre Beneficiarul și/sau de Managerul de Proiect a unui coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului și a realizării lucrării.

Alătură-te celor 500+ clienți

Ocupă-te de activitatea afacerii tale și lasă experții Safetify să se ocupe de actele necesare SSM & SU.

Safetify

Consultanță Protecția Muncii.
Transformăm serviciile SSM și PSI prin inovație și Immersive Training
× Ai nevoie de mai multe detalii?