Safetify

Protecția muncii – SSM

Documentatia pentru S.S.M. se intocmeste la inceputul colaborarii si se actualizeaza periodic

 • Evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru; Elaborarea planului de prevenire si protectie;
 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;
 • Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate;
 • Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primate;
 • Elaborarea programului de instruire ­testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 • Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea;
 • Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

Asistenta periodica S.S.M. cuprinde:

 • Instruirea generala, la locul de munca, si periodica;
 • Intocmirea fiselor individuale de instructaj;
 • Verificarea prin teste a cunostintelor dobandite in domeniul SSM;
 • Monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
 • Verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului;
 • Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarilor;
 • Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 • Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 • Efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;
 • Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din H.G. 1146/2006 privind cerintele minime de SSM pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 • Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 • Asistenta pe timpul controlului organelor abilitate ale I.T.M. Evaluare de Risc de Accidentare si Imbolnavire Profesionala

Alătură-te celor 500+ clienți

Ocupă-te de activitatea afacerii tale și lasă experții Safetify să se ocupe de actele necesare SSM & SU.

Safetify

Consultanță Protecția Muncii.
Transformăm serviciile SSM și PSI prin inovație și Immersive Training
× Ai nevoie de mai multe detalii?